אור לגויים – הצלחת משק המים הישראלי

בשונה מאירופה וארה"ב, סיפור ההתמודדות עם בעיות מים במזרח התיכון אינו מתחיל במשבר האקלים. זהו סיפור עתיק יומין שנטוע בהיסטוריה הקדומה של עם ישראל. ארץ ישראל שוכנת באזור סמי-מדברי, וכבר בימי התנ"ך מים היו משאב יקר ומוגבל. גם אחרי 2,000 שנה, המזרח התיכון סובל ממחסור מים קיצוני בהשוואה עולמית. הדו"ח מנתח את המציאות הישראלית ומראה שהטבע מספק לנו מדי שנה משקעים זמינים לשאיבה העומדים על 1.1 מיליארד מ"ק בממוצע. נתון זה ניצב מול צריכת המים השנתית בישראל, העומדת על יותר מ- 2.5 מיליארד מ"ק.

המשמעות של הפער היא שישראל נדרשת לספק יותר מפי 2 מים ממה שהטבע מעמיד לרשותה. הדו"ח מראה כיצד מצליחה המדינה "לייצר" מים בכמות של כ- 1.5 מיליארד מ"ק בשנה, וכיצד זה בא לידי ביטוי בתחומי החקלאות, הצריכה הפרטית ואף במישור הגיאופוליטי. ההצלחה של משק המים הישראלי נשענת גם על החלטות היסטוריות שנלקחו עם הקמת המדינה, לצד יוזמות טכנולוגיות ושינויים רגולטוריים רבים שהתרחשו בשני העשורים האחרונים ונסקרים בדו"ח.

לצד המהפכות הגדולות והמתוקשרות דוגמת מוביל המים הארצי ופיתוח מערך ההתפלה, ישנה מהפכה גדולה נוספת שקטה ופחות מדוברת – מהפכת המניה החכמה (קריאה מרחוק). נכון להיום אצל למעלה מ- 60% מהצרכנים מותקנים מדי מים חכמים, ועפ"י הנחיות רשות המים עד סוף שנת 2026 כל מדי המים המותקנים יהיו חכמים. מדי המים החכמים הם בראש ובראשונה מדים מתקדמים המאפשרים מדידה מדויקת יותר לרבות בספיקות נמוכות שלא נמדדו בעבר.

הידעת? רק 17% מהצרכנים יודעים שיש להם מד מים חכם למרות שמדים כאלו נמצאים כיום אצל יותר מ- 60% מבתי האב  (מתוך סקר שנערך עבור קבוצת ארד באמצעות מכון המחקר סמית, מרץ 2022)

הדו"ח מראה כי מאז הקמת תאגידי המים, ישנה מהפכה בכל הקשור להשקעה ותחזוקת תשתיות המים והביוב. משיעור פחת ממוצע של 25% בשנת 2001 הגענו לשיעור נמוך של 8% בשנת 2021 . זהו חיסכון של המון מים. במספרים מדובר על חיסכון של מעל מיליארד וחצי ₪ לעומת מצב הפחת שהיה פה רק לפני שני עשורים.

הדו"ח חושף נתונים של חברת ארד לגבי תחום נזילות המים בישראל, ומראה כי ב- 18.6% מבתי האב בישראל היה אירוע נזילת מים בשנת 2022 . נתונים נוספים המוצגים מובילים למסקנה כי סך הנזילות בקרב הצרכנים הביתיים עומד על כ- 10 מלמ"ק שהם שווי ערך למעל 100 מיליון ₪, שלרוב הצרכן הוא זה נאלץ לשלם בעבורם.

הדו"ח מנסה גם לתת לצרכנים הישראלים הבנה בסיסית לגבי תמחור המים בישראל. המידע שמובא מציג את השינוי במחיר המים לאורך השנים, הסיבות לעלייה שחוו הצרכנים, ומבט משווה למחירם מול מדינות אחרות.

להורדת דו"ח משבר המים העולמי ומהפכת המניה החכמה לחץ כאן