מים והשפעות סביבתיות

מים, המהווים כ-71% מהרכב כדור-הארץ, הם המקור החיוני ביותר לקיומם של חיים על פני הכדור שלנו. בהיותם מרכיב כה מרכזי, אין זה מפתיע שהם אחד משלושת עמודי התווך שעל גביהם נשענת האנושות: כלכלה, חברה וסביבה.

  • מים הם המקור החיוני ביותר לקיומם של חיים על פני כדור הארץ. היעדרם מוביל לנזקים חמורים בתחומי התעשייה, המזון והשתייה.
  • אמצעים טכנולוגים חכמים, המודדים באופן רציף ומפורט את כלל צריכת המים, יכולים להפחית משמעותית את כמויות השימוש במים וכפועל יוצא גם את צריכת החשמל. שינוי זה יש בו כדי להביא לצמצום ניכר ברמות פליטת גזי החממה.
  • טכנולוגיות מים חכמות, שבכוחן לנטר זיהום, יאפשרו בקרה שוטפת ומדויקת שתספק תמונת מצב מהימנה. פיקוח מסוג זה לא רק יבטיח בקרה על הגופים המזהמים, אלא גם יצמצם משמעותית את כמויות המזהמים שנפלטים אל מקורות המים.

אם כך, מובן שמדובר במקור שהשמירה עליו חיונית להמשך החיים שלנו על כדור הארץ, ובנוסף שהיעדרו עלול להביא לנזקים חמורים. כבר היום מדובר על נזקים בתחומי התעשייה, המזון, השתייה, ואף נזקים חמורים יותר כדוגמת מלחמות אזוריות כתוצאה ממאבקי מים והגירות המוניות.

במקרים רבים, טכנולוגיה טובה יכולה לייצר השפעות חיוביות על הסביבה דוגמת:

הפחתת פליטת גזי החממה

אי אפשר לחיות בעולם המתועש של ימינו מבלי להכיר את מושג פליטת גזי החממה, שמטיל את צלו על כל פעולה יומיומית. בעוד שהקשר בינו ובין פליטת מזהמים ע"י תחנות כוח, למשל, הדוק וברור יותר לכלל הציבור – גם למים, או לשימוש לא נאות בהם אם לדייק, יש אחריות רבה. משאבי האנרגיה המושקעים כיום בשאיבת מי תהום וטיפול במי שופכין מוערכים כ-8% ממשאבי האנרגיה הגלובלים (GE Reports, 2017). תעשיית ההתפלה מגדילה אף יותר את צריכת האנרגיה. בהינתן הגידול האנושי המתעצם והצורך הגובר במים, אין פלא שגם למים אחריות כבדה על פליטת גזי החממה. עפ"י ארגון ה-CDP כ-24% מפעולות הצמצום של גזי החממה, תלויות בזמינות מים באיכות טובה. אמצעים טכנולוגים חכמים דוגמת מוני המים שמודדים באופן רציף ומפורט את כלל צריכת המים, יכולים להפחית משמעותית את כמויות השימוש, כך שבהמשך תחול גם ירידה משמעותית בצריכת החשמל. שינוי זה יש בו כדי להביא לצמצום ניכר ברמות פליטת גזי החממה ולהועיל עם הסביבה.

שמירה על מאגרי מים טבעיים

על מנת לספק את הדרישה המתעצמת עבור מקורות המים, מדינות רבות נאלצות לפנות למשאבי המים הטבעיים שלהן. שאיבות מרובות מגבירות את הפגיעה במקורות המים הללו, ובכך לא רק מזיקות למאגר המים עצמו, אלא גם לכלל המערכות האקולוגיות התלויות בהם, כגון צמחייה, בעלי חיים ועוד. הכנרת היא דוגמה מקומית מייצגת לעניין זה. צמצום, או לפחות פיקוח מתמיד על כמויות המים הנשאבות ממקורות אלה דרך מכשירים דוגמת מונים חכמים, יצמצם באופן משמעותי את הפגיעה במקורות המים הטבעיים, ובכך יסייע לשיקום המערכות הקיימות.

צמצום הזיהום הסביבתי

מקורות המים המנוצלים תכופות היום על ידי המשק הציבורי והפרטי, נפגעים מחד מן השאיבה ומאידך מהזרמת שפכים וזיהומים אחרים. אמנם קיימות רגולציות והנחיות שתפקידן להגביל פליטות מזהמים של גופים עסקיים וציבוריים, אך בפועל הניטור והבקרה על מצבים אלו קשה ונעשה לרוב באיחור משמעותי. למשל, בממשל טראמפ הנוכחי ישנו מאבק סביב דחיית כניסת חוק ה-WOTUS לשנת 2020 – חוק אשר נועד להגדיר בצורה ברורה יותר את גופי ומקורות המים הנמצאים תחת הגנת חוק איכות המים משנת 1972. מובן לכל שחוסר בקרה על רמות הזיהום הנפלטות הן מהתעשייה והן מהמשק הפרטי, גובל בחוסר אחריות כלפי הסביבה וגורם לזיהום מקורות המים. טכנולוגיות מים דוגמת חיישנים חכמים, שבכוחן לנטר זיהום, יאפשרו בקרה שוטפת ומדויקת שתספק תמונת מצב מהימנה. פיקוח מסוג זה לא רק יבטיח בקרה על הגופים המזהמים, אלא גם יצמצם משמעותית את כמויות המזהמים שנפלטים אל מקורות המים, ובכך יבטיח הקטנת הזיהום הסביבתי.

שמירה על בריאות האדם ובעלי החיים

היעדר הפיקוח על המזהמים שנפלטים כיום אל מאגרי המים, מסכן משמעותית את איכות המים שלנו. לדוגמה, על פי ניתוח של The Natural resource Defense Council משנת 2017, נמצא כי בשנת 2015 לבדה היו בארה"ב 80,000 דיווחים על הפרות של חוק המים (SDWA) במערכות מים מקומיות. קרוב ל 77 מיליון בני אדם מ 18,000 ספקי מים הושפעו מהפרות אלו.  מאגרי מים טבעיים, שמהווים כ-2.5% מסך כמות המים העולמית, נמצאים בסכנה מתמדת. מאגרים טבעיים אלה מהווים את המקור העיקרי למי שתייה, הן עבור בני האדם והן עבור החיות. עד היום בקרה על מקורות המים וטיבם נעשתה ידנית, אחת לתקופה מסוימת, ולכן לא יכלה לספק הגנה יעילה. בעיירה פלינט שבמישיגן ארה"ב התרחש אירוע זיהום נרחב במסגרתו התושבים שתו מים עם רמות גבוהות מאד של עופרת. מצב זה ארך שנה שלמה עד לאיתור הזיהום, וגרם לנזקים חמורים ובלתי הפיכים. על מנת להבטיח איכות מים גבוהה נדרשות מערכות טכנולוגיות חכמות לניטור הרכיבים במים, ומתן התראות מידיות במקרים של חריגות. בין המערכות הללו נמצאים גם חיישנים חכמים שישולבו בעתיד במערכות חברת ארד, ומטרתם לשמור על איכות המים ועל איכות הסביבה.