מונה חכם

בבסיס המערכת למדידת מים ישנו מונה חכם, אשר מודד את כמות המים אותה צורך הלקוח.

  • המונים משדרים בהספקים נמוכים מרמת הפטור הקבועה בחוק, למשך מספר אלפיות השנייה, בדומה לשלט לפתיחת הרכב.
  • מקור האנרגיה של המונים מגיע מסוללות קטנות לא נטענות המיועדות לפעול למשך כ- 15 שנים.
  • מוני המים אינם צמודים לראש או גוף. הם מותקנים בשטחי השירות הציבוריים של הבניינים מחוץ לקירות הבתים.

מונה המים משדר בצורה אלחוטית מידע ומגוון נתונים החשובים לניהול מערך המים בתאגיד המקומי. מוני המים משדרים מידי חצי דקה עד מספר דקות. האות המשודר נקלט על ידי הרכזת או הממסר אשר מותקנים בשכונה/באזור, ואשר מטרתם לאסוף את הנתונים מכמות של בין עשרות למאות מונים חכמים.

מספר נקודות שחשוב לציין כאשר אנו דנים בבטיחות המונים החכמים הביתיים:

עוצמת השידור

מונה חכם המותקן בבתי התושבים ברחבי העיר או הכפר, משדר בהספק נמוך מרמת הפטור הקבועה בחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו- 2006, שעומדת על הספק מקסימלי של 100 מילי וואט. עצמה זו נמוכה, ועל כן המשרד להגנת הסביבה אינו נדרש לפקח על החשיפה הסביבתית הנוצרת ממשדרים שכאלו. להלן אישור המשרד להגנת הסביבה לפטור של המשדר.

השידור מבוצע ברוחב סרט צר שמאפשר רגישות קליטה טובה (טכנולוגיית ה IoT), ולכן מאפשר שידור בעצמות נמוכות מאד. לשם המחשת עוצמות השידור הנמוכות, נציין כי טלפונים סלולריים דור שלישי משדרים בהספק מקסימלי של עד 350 מילי וואט– דהיינו פי 4 יותר לערך מהמונה החכם. הדיאגרמה מטה מציגה את אחוז עצמת השידור המכסימאלית של מקורות אלחוטיים שונים ביחס לתקן של ICNIRP:

משך השידור

מעבר לעוצמת השידור הנמוכה, משך השידור (ה-Duty Cycle) של מונה חכם הינו קצר מאוד. המונים משדרים אחת לחצי דקה עד מספר דקות למשך כ-3 אלפיות השנייה. המשמעות היא שידור של שניות בודדות ביממה. מקור האנרגיה של המונים החכמים מגיע מסוללות קטנות לא נטענות, אשר אמורות לפעול למשך כ- 15 שנה. נקודה זו ממחישה את העצמה הנמוכה ומשך השידור הקצר, משום שאילו היה ארוך יותר היה צורך לחבר למונים מקור חשמל חיצוני- בדומה לטלפונים ניידים, לפטופים וכד'.

המרחק ממקור השידור

מעבר לעצמה הנמוכה ומשך השידור הקצר, החשיפה הסביבתית תלויה באופן ישיר במרחק מהמקור המשדר ופוחתת בריבוע המרחק. רמת החשיפה פוחתת אף יותר כאשר בין מקור השידור לבין מקום המדידה קירות חוסמים. בניגוד למקורות שידור אחרים כגון הטלפון הנייד או האלחוטי, מוני המים אינם צמודים לראשם או לגופם של התושבים. הם מותקנים בשטחי השירות הציבוריים של הבניינים מחוץ לקירות הבתים, מה שגורם לקרינה מהם להיבלע לקרינת הרקע סביבנו.

החשיפה הסביבתית

על פי החוק אין צורך בביצוע מדידת קרינה למונים בשל העוצמות הנמוכות. אף על פי כן, מבוצעות מדידות מדגמיות בשטח לאחר ההתקנה, ע"י מודדי קרינה מוסמכים ברישיון המשרד להגנת הסביבה. המדידות מראות כי גם במרחקים קרובים מאד, הערכים הרגעיים שנמדדים נמצאים מתחת לתקנים. יתרה מכך, במרחק של כ-50 ס"מ מכשירי המדידה מתקשים למדוד את גלי הרדיו הנפלטים מן המונים בשל העצמה הנמוכה, והשידור נבלע בקרינת הרקע לה אנו חשופים, משלל מקורות הקרינה האחרים שסביבנו. הדבר נכון גם לגבי מדידת קרינה של צבר מונים המותקנים בבניין.

 

מונה מים חכם

 

רכזת

 

ממסר

 

ממסר

Tagged on: