הממסר

בבסיס המערכת למדידת מים, ישנו מונה מים ביתי חכם, אשר מודד של כמות המים אותה צורך הלקוח. האותות המשודרים מהמונים, נקלטים ע"י רכזות הפזורות ברחבי העיר.

  • הממסר משמש לקליטת אותות המונים באזורו, והעברתם למערכת המחשוב בתאגיד המים.
  • גודלה של האנטנה החיצונית משמש לשיפור הקליטה של המונים, ואינו משדר באופן קבוע בדומה לאנטנות רדיו או WIFI.
  • שידור המידע מהממסר נעשה ע"י משדר קטן, שעצמתו כרבע מהעצמה המקסימלית של הטלפון הנייד שלנו.

לרוב, על מנת לקלוט את כל המונים בעיר בצורה יעילה, נדרש להוסיף ממסרים. הממסר נועד, לקלוט את המונים באזורו, ולהעביר את הנתונים אל הרכזת, הממוקמת במיקום גבוה יחסית בעיר. הממסר יוצא לשידור מספר פעמים ביום למשך מספר שניות.

לקופסת הממסר מחוברת אנטנה המשמשת לקליטת האותות המשודרים מהמונים. ישנן כמה תצורות של אנטנות כאשר הסוג והגודל נקבע לצורך שיפור יכולת הקליטה בלבד. האנטנות שניתן לראות במרחב הציבורי, הן מסוג אנטנת מוט המאפשרת קליטה של 360 מעלות, ואנטנות פאנל או יאגי המאפשרות קליטה מאזור מסוים אליו הן מכוונות.

חשוב להבהיר, אלו אינן אנטנות המספקות שידור קבוע או כיסוי אלחוטי דוגמת אנטנות סלולאריות או אנטנות WIFI. יתכן שהשימוש במינוח זה – אנטנות – מטעה. עוצמת השידור של הממסר מאד נמוכה ועומדת על פחות מ 100 mW. הספק שידור זה נמצא מתחת לרמת הפטור הקבועה בחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו- 2006. לשם ההמחשה נציין, כי עצמה זו נמוכה מהעצמה המקסימלית של הטלפון הנייד האישי שלנו, העומדת על 350 mW. מצב זה מתאפשר בשל השידור ברוחב צר המתאפשר בטכנולוגיות ה IoT. את הממסרים והאנטנות שלהם ניתן לראות מוצבים במרחב העירוני על עמודי תאורה ותשתיות עירוניות.

להלן אישור המשרד להגנת הסביבה לפטור של המשדר המותקן בממסר.

על פי החוק אין צורך בביצוע מדידת קרינה לציוד זה בשל העוצמות הנמוכות. אף על פי כן, מבוצעות מדידות מדגמיות ע"י מודדי קרינה מוסמכים ברישיון המשרד להגנת הסביבה. מדידות אלו מראות כי במרחק של 10 ס"מ ערכי החשיפה נמצאים הרבה מתחת לתקנים שנקבעו, ובמרחק של כ 30 ס"מ מכשירי המדידה מתקשים לנטר את קרינת גלי הרדיו.

 

מונה מים חכם

 

רכזת

 

ממסר


ממסר

רכזת