הרכזת

הרכזת מהווה חלק בלתי נפרד מן המערכת של ארד שמודדת את כמות המים שצורך הלקוח.

  • הרכזת משמשת לאיסוף המידע מהמונים באזור ועל כן מחוברת לאנטנה חיצונית בולטת. אנטנה זו אינה משדרת אלא משמשת לקליטה בלבד.
  • השידור מהרכזת נעשה מספר פעמים ביום ע"י מודם סלולרי, בדומה לטלפון הנייד שלנו.
  • המשרד להגנת הסביבה הוציא הבהרה לעניין בטיחות הרכזות, שאין במדובר באנטנות סלולריות או כל אנטנה אחרת המספקת שידור/ כיסוי.

מוני המים משדרים, בצורה אלחוטית, מידע ומגוון נתונים החשובים לניהול מערך המים בתאגיד המים המקומי. האותות המשודרים נקלטים ע"י רכזות הפזורות ברחבי העיר. רכזת (דוגמת Dialog3G) כוללת אנטנה חיצונית, אשר נועדה לקלוט את האותות מהמונים. ישנן כמה תצורות של אנטנות כאשר הסוג והגודל נקבעים לצורך שיפור יכולת הקליטה בלבד. האנטנות שניתן לראות במרחב הציבורי, הן מסוג אנטנת מוט המאפשרת קליטה של 360 מעלות, ואנטנות פאנל או יאגי, המאפשרות קליטה מאזור מסוים אליו הן מכוונות.

נקודה חשובה כשאנו מדברים על "אנטנות" בהתייחס למערכת קריאה מרחוק של ארד, היא שהאנטנות אותן רואה הציבור אינן מייצרות שידור ו/או כיסוי אלחוטי באזור. אין הדבר דומה לאנטנות רדיו או WIFI, ויתכן שהשימוש במינוח זה – אנטנות – עלול להטעות. אנטנות אלו קולטות בלבד את האותות. הרכזת מעבירה מספר פעמים ביום את הנתונים שנאספו למערכת המחשוב המרכזית, וזאת באמצעות מודם סלולרי רגיל, שעצמתו זהה לטלפון הסלולרי שלנו (ניתן לראות בתמונה שמשמאל למטה את האנטנה הקטנה של המודם הסלולרי ממנה מבוצע השידור).

מצורף אישור המשרד להגנת הסביבה לגבי בטיחות הרכזת. הרכזות מותקנות באישור גורמי העירייה ותאגיד המים העירוני, בשטחים ציבוריים במרחב העירוני, לרוב על עמודי תאורה וגגות מבני ציבור.

על פי החוק אין צורך בביצוע מדידת קרינה לציוד זה, בשל העוצמות הנמוכות. אף על פי כן, מבוצעות מדידות מדגמיות ע"י מודדי קרינה מוסמכים ברישיון המשרד להגנת הסביבה. מדידות אלו מראות כי במרחק של 20 ס"מ, ערכי החשיפה נמצאים הרבה מתחת לתקנים שנקבעו, ובמרחק של כ-50 ס"מ מכשירי המדידה מתקשים כלל לנטר את קרינת גלי הרדיו.

 

מונה מים חכם

 

רכזת

 

ממסר


ממסר

רכזת