חובת התקנה והפעלה של מערכת קריאה מרחוק

 

נזילות הן מכשול ידוע בכל הנוגע לחיסכון במים. הן חמקמקות ולא תמיד מודעים בכלל לקיומן, ועד שמגלים אותן כמויות רבות של מים עלולות להתבזבז. בארה"ב למשל, נזילת מים במשק בית ממוצע עומדת על כ- 38 קוב ליטרים של מים בשנה. על פי הרשות האמריקאית להגנת הסביבה (EPA) כמות המים המבוזבזים בשנה כתוצאה מנזילות, שווה בערכה לצריכת המים הביתית של כ-11 מיליון משקי מים. בעיר תל אביב פורסם לאחרונה שהיקף הנזילות השנתי עומד על כ 4 מיליון קוב.

בעבר, היינו צריכים להסתמך על דיווחים ידניים של צריכת המים, אשר פעמים רבות אינם בהכרח מדוייקים או מעודכנים. אך, כיום רבים מתאגידי המים משתמשים במערכת קר"מ- קריאה מרחוק. מערכת זו מאפשרת ניטור מדויק ובזמן אמת של מוני המים וצריכת המים. בין היתר, המערכת יכולה לאתר ולאבחן תקלות שונות במדי המים. בצורה זו, ניתן כיום לאבחן נזילות במהירות וביעילות. במידה ואכן התגלתה נזילה, מערכת הקר"מ מאפשרת לתאגיד לשלוח התראה על חשש לנזילה לצרכן הקצה. דוגמה זו ממחישה שהכיוון העתידי אליו אנו צועדים בתחום הוא של אוטומטיזציה מוחלטת בתחום מדי המים.

החודש (ספטמבר 2019) פרסמה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב הצעת תיקון ל"כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לשירות), תשע"א-2011", הכוללת חובת התקנה של מערכת קריאה מרחוק תוך 72 חודשים ממועד אישור התיקון. המשמעות היא שעד שנת 2026 כל מוני המים בישראל יהיו חכמים, ונהיה בכך למדינה הראשונה עולם המפעילה בצורה מלאה מערכות AMI מתקדמות.

תאגידים המפעילים מערכות חכמות שכאלו, מחויבים לעמוד באמות מידה לשירות לצרכן, שעודכנו במסגרת תוספת שאישרה מועצת הרשות בשנת 2017, והכוללים בין השאר את סעיף 13א, העוסק במשלוח התראות לצרכן הקצה בדבר חשש לנזילה. על פי סעיף זה, חברה המפעילה מערכת לקריאה מרחוק תשלח מסרון לצרכן תוך שני ימי עסקים אם ישנו חשש לנזילה. במידה והנזילה ממשיכה, והחברה המפעילה לא קיבלה אישור על קבלת המסרון, היא נדרשת לשלוח הודעה בכתב תוך 3 ימי עסקים מהמועד בו שלחה את המסרון. במידה וקיבלה אישור קבלה של המסרון, ניתן לשלוח הודעה רק 7 ימי עסקים ממועד קבלת האישור.

עד כה, לא יכלו התאגידים לדעת מה קורה ל SMS לאחר שליחתו, אך גם קושי זה הגיע לכדי פתרון. חברת ארד, השיקה לאחרונה עדכון למערכת ה-CityMind המאפשר לראות את סטטוס השליחה של SMS זה – משמע באם הוא התקבל או לא, ומאיזו סיבה.