מבזק

מועצת רשות המים הממשלתית פרסמה קול קורא לציבור להשמיע דעתו לגבי כללי השירות של התאגידים.

לפרסום


קישורים
פרסומים ודוחות