סקר הידרנטים

ארד מציעה שירות חדש של ביצוע סקר הידרנטים, למיפוי ומיגון מערכת ברזי הכיבוי של התאגיד.
לצפייה בעלון המלא לחץ
כאן.