מונה המים משדר בצורה אלחוטית מידע ומגוון נתונים החשובים לניהול מערך המים בתאגיד המקומי, וזה נקלט ברכזת או בממסר. המידע משודר בעוצמות נמוכות למשך פרקי זמן קצרים הרחק מן התושבים, ולכן מכשירים שכאלה מותרים  לשימוש בידי המשרד להגנת הסביבה… לקריאה נוספת לחצ/י כאן


Like My Facebook
האם קיימת חשיפה לקרינה מהמונה או הרכזת?