מים והשפעות סביבתיות

מים והשפעות סביבתיות

מים, המהווים כ-71% מהרכב כדור-הארץ, הם המקור החיוני ביותר לקיומם של חיים על פני הכדור שלנו. בהיותם מרכיב כה מרכזי, אין זה מפתיע שהם אחד משלושת עמודי התווך שעל גביהם נשענת האנושות: כלכלה, חברה וסביבה. אם כך, מובן שמדובר במקור שהשמירה עליו חיונית להמשך החיים שלנו על כדור הארץ, ובנוסף שהיעדרו עלול להביא לנזקים חמורים. כבר היום מדובר על נזקים בתחומי התעשייה, המזון, השתייה, ואף נזקים חמורים יותר כדוגמת מלחמות אזוריות כתוצאה ממאבקי מים והגירות המוניות. במקרים רבים, טכנולוגיה טובה יכולה לייצר השפעות חיוביות על הסביבה דוגמת: הפחתת פליטת גזיקרא עוד

מים – משאב במחסור

מים – משאב במחסור

מים הם משאב יקר ערך שמצוי במחסור, ומחולק בעולם בצורה בלתי מאוזנת. למרות שכ-70% מן העולם מכוסה במים, רק 2.5% מתוכם הם מים מתוקים, ומרביתם אינם זמינים לנו. כמות המים בעולם לא משתנה, אולם אוכלוסיית העולם גדלה בקצב מסחרר, ויחד איתה גוברת התחרות על מים נקיים. בנוסף, אזורים רבים בעולם, בעיקר במדינות מתפתחות, מתמודדים עם בצורת ועם זיהומים במים, שאינם מאפשרים את השימוש בהם. הגידול באוכלוסייה, יחד עם העלייה ברמת החיים של חלק גדול ממנה, גורם לעלייה בצריכת האנרגיה ובצריכת המים. לפי הערכת האו"ם, במאה השנים האחרונות גדל השימוש במיםקרא עוד

אנרגיה וחדשנות טכנולוגית

אנרגיה וחדשנות טכנולוגית

עם התפתחות הערים והמודרנה, צריכת האנרגיה הולכת וגדלה ומצב זה לא צפוי להשתנות. ככל שאנו תלויים יותר ויותר בטכנולוגיה לנוחיותנו, כך צריכת האנרגיה שלנו תגדל עם השנים. הערכת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה (IEA) שצריכת האנרגיה העולמית תגדל ב-30% עד שנת 2040, היא מפתח להבנת הכיוונים אליהם תבחר להתפתח החברה המודרנית, והיכן תשקיע משאבים. הדרישה לחשמל בענפים מתפתחים מהווה 70% מעליית הצריכה העולמית באנרגיה. אם נבחן את הרכב החשמלי, לדוגמה, נוכל להיווכח כי אנו ניצבים בפני עלייה ניכרת בצריכת האנרגיה בתחום זה. מכירות הרכבים החשמליים עלו ב-128% מ-2012 ל-2014 בארצות הברית. יש המעריכים שהמכירותקרא עוד