מהפכת ה-IoT

רעיון העיר החכמה מתאפשר בין השאר בזכות תופעה רחבה שנקראת IoT. האינטרנט של הדברים (Internet of Things, או בקיצור IoT) הוא רשת של חפצים פיזיים המשובצים בהם חיישנים ותוכנה, המאפשרים תקשורת אלחוטית בין החפצים, ויכולות איסוף והחלפת מידע. תחלופת המידע הרציפה ברשת זו צפויה להוביל לאוטומציה באדריכלות, תחבורה, עיור, תעשייה ועוד. האינטרנט של הדברים יכול להתייחס למגוון רחב של מכשירים, והוא מתפתח בקצב מהיר בגלל מספר סיבות שהתרחשו בעשור האחרון: זמינות של כיסוי אלחוטי בכל מקום ורוחב פס זול שיפור משמעותי ביכולות עיבוד המידע הרב שנצבר נפח אחסון כמעט אינסופיקרא עוד

ערים חכמות

ערים חכמות

מרבית אוכלוסיית העולם מתגוררת בערים. תהליך העיור מתרחש במהירות וחלק ניכר מהאנושות כבר מתגורר במגה ערים (Mega Cities)- ערים בעלות אוכלוסייה של 10 מיליון תושבים ומעלה. ב-2017 מספר המגה ערים עלה ל-47 (לעומת 30 ב-2010) ומספרן צפוי לעלות ככל שהשנים מתקדמות. למעשה, ישנן תחזיות לפיהן המגה ערים הגדולות ביותר יהיו באפריקה (Ensia Magazine, 2018). המציאות האורבנית מציבה בפני האדם אתגרים רבים: אספקת אמצעי קיום ומזון, מים, אנרגיה, תעבורה, מתן שירותי תברואה, שיטור, בריאות, חינוך, שירותים סוציאליים ועוד. הנושא מורכב למדי במקרים של הרחבת ערים קיימות, בהתבססות על התשתית הקיימת והמיושנת, ולצד זהקרא עוד