מים – משאב במחסור

מים הם משאב יקר ערך שמצוי במחסור, ומחולק בעולם בצורה בלתי מאוזנת. למרות שכ-70% מן העולם מכוסה במים, רק 2.5% מתוכם הם מים מתוקים, ומרביתם אינם זמינים לנו. כמות המים בעולם לא משתנה, אולם אוכלוסיית העולם גדלה בקצב מסחרר, ויחד איתה גוברת התחרות על מים נקיים. בנוסף, אזורים רבים בעולם, בעיקר במדינות מתפתחות, מתמודדים עם בצורת ועם זיהומים במים, שאינם מאפשרים את השימוש בהם.

  • כמות המים בעולם מועטה ואינה משתנה, אולם אוכלוסיית העולם גדלה בקצב מסחרר, ויחד איתה גוברת התחרות על מים נקיים.
  • מערכות הפצת המים העירוניות סובלות מנזילות, שיכולות להוביל לאבדן של עד 50% מכמות המים.
  • בישראל שורר אקלים חצי מדברי, ועונת הגשמים הקצרה נמשכת כארבעה חודשים. בשנים האחרונות גם מתרבה מספרן של שנות בצורת.

הגידול באוכלוסייה, יחד עם העלייה ברמת החיים של חלק גדול ממנה, גורם לעלייה בצריכת האנרגיה ובצריכת המים. לפי הערכת האו"ם, במאה השנים האחרונות גדל השימוש במים בקצב כפול מן הגידול באוכלוסיית העולם, ועד שנת 2025 כ-1.8 מיליארד בני אדם יחיו באזורים הסובלים ממצוקת מים חמורה, וכשני שלישים מבני האדם יחיו באזורים עם מחסור במים (לפי The World Bank).

גם תהליך העיור המואץ משפיע על בעיית המים העולמית. במדינות המתפתחות, כ-5 מיליון בני אדם עוברים מדי חודש להתגורר בערים. ערים גדולות זקוקות לכמות גדולה של מים נקיים כדי להתקיים. אולם מערכות הפצת המים העירוניות סובלות מנזילות, שיכולות להוביל לאובדן של עד 50% מכמות המים. מדי שנה, מאבדות רבות מן המגה-ערים בין 250 ל-500 מיליון קוב מים, כמות שיכלה הייתה להספיק ל 10-20 מיליון תושבים.

מים הם רכיב משמעותי בהתפתחות הכלכלה והחברה. הם נחוצים לבריאות, לגידול מזון, ליצירת אנרגיה, לשמירה על הסביבה וליצירת מקומות עבודה. "ביטחון מים" נחשב לאחד הסיכונים הגלובליים המשמעותיים ביותר. לפי הערכות, בשנת 2030, העולם יתמודד עם הפרש של 40% בין הדרישה למים לבין אספקת המים. לפי הערכות הבנק העולמי (The World Bank) המחסור במים, שמחריף בעקבות שינויי האקלים, עשוי לגרום להגירות ולקונפליקטים אזוריים. בין יתר המאמצים שנעשים כדי לפתור את הסוגיה, נמצאים פתרונות טכנולוגיים שמטרתם צמצום אבדן מים על ידי ניטור. בפתרונות שכאלו נכללים גם המונים החכמים שמפעילה חברת ארד.

המצב בישראל
בישראל שורר אקלים חצי מדברי, ועונת הגשמים הקצרה נמשכת כארבעה חודשים. בשנים האחרונות גם מתרבה מספרן של שנות בצורת. נוסף לכך, תנאי מזג האוויר גורמים לחלק ממי הגשמים להתאדות, מה שגורם לאבדן של מים רבים. כמות המים ה"טבעיים" בישראל (כלומר, אלו שחוזרים אל המקורות במחזור המים), היא כ-1,400 מיליון מ"ק בשנה. כמות זו אינה מספיקה לשימושי המים השונים, הכוללים חקלאות, תעשייה ושימוש ביתי וציבורי.

גם בישראל, כמו בשאר העולם, צריכת המים עולה יחד עם הגידול באוכלוסייה והשיפור במצב הכלכלי. על מנת להתמודד עם מצוקת המים בישראל, פועלת המדינה בכמה מישורים:

  • השבת קולחין – טיהור של מים משומשים והשבתם לשימוש בחקלאות ובתעשייה. ישראל היא המדינה עם שיעור השבת הקולחין הגבוה בעולם.
  • התפלה – הפיכתם של מי ים לראויים להשקיה או לשתייה.
  • ניקוי מקורות מים שהזדהמו – והשבתם למצב שמאפשר שימוש.
Tagged on: