Arad Analytica

מערכת לניתוח וניהול צריכות משותפות, מבוססת בינה מלאכותית ומשקפת פתרון שלם בנושא דיוק המדידה וחיוב הצרכנים.
לצפייה בעלון המלא לחץ כאן.