רשת המים החכמה בישראל

מיקומה של ישראל באזור סף מדברי, הגידול באוכלוסייה לצד התחממות האקלים העולמי, הובילו את מדינת ישראל, כמו מדינות רבות בעולם, לפעול למציאת פתרונות לחסכון וניהול יעיל של צריכת המים.

  • בשני העשורים האחרונים עבר משק המים הישראלי מהפך המאפשר אספקת מים סדירה באיכות גבוהה למגזר הפרטי ולתחומי החקלאות והתעשייה.
  • האמרה הידועה בעולם הניהול: "אם אינך יכול למדוד את זה, אינך יכול לנהל את זה", לא יכולה להיות נכונה יותר מאשר למשק המים, שלצורך ניהול יעיל זקוק לנתוני מדידה מדויקים.
  • ניהול חכם של משק המים מאפשר גם חסכון אנרגטי ובכך להפחית את פליטת גזי החממה.

בשני העשורים האחרונים עבר משק המים הישראלי מהפך תשתיתי ומבני, שכלל הקמת תאגידי מים וביוב, במטרה לשפר ולתחזק את משק המים העירוני בצורה נאותה. כמו כן הוקמו בישראל מתקני התפלה מהגדולים בעולם, אשר הפעלתם מחייבת התאמות משמעותיות במערכות אספקת המים, הכנסת טכנולוגיות למדידה וניהול צריכת ואספקת המים דרך מונים חכמים ועוד. שינויים אלו ואחרים מאפשרים אספקת מים סדירה באיכות גבוהה למגזר הפרטי ולתחומי החקלאות והתעשייה. למעשה, כ-70% מכלל המים המסופקים לערים וצריכה פרטית הם מים מותפלים.

מתקני ההתפלה משמעותיים במיוחד בחמש השנים האחרונות (נכון ל-2018), זאת עקב משבר מים הנובע מבצורת ממושכת. המחסור במקורות מים טבעיים כתוצאה מתהליך זה מסתכם בכ-2.5 מיליארד קוב מים, ולפי התראות בכירי רשות המים אם המצב יימשך מקורות המים הטבעיים יגיעו לשפל חסר תקדים, הכנרת תעמוד בסכנה ממשית ואספקת המים לבית תפגע. כדי להלחם במשבר בשנים הקרובות תקודם הקמה של שני מתקני התפלה חדשים כאשר יעד ההתפלה עד 2030 יעמוד על סך 1000 מלמ"ק (כמות כמעט כפולה מהמים המותפלים כיום), הקמת מפעלי קולחין לחקלאות, הגברת ההפקה מקידוחים ופרויקט הזרמת מים לכנרת. לא רק זאת אלא שעקב עלות תהליך זה, ככל הנראה תעריף המים לצרכן יעלה.

על אף שכיום איננו חווים מחסור במים בברזי השתייה שלנו, רשות המים נדרשת לקדם מאמצי חסכון והתייעלות. הצפי לעליה בביקוש לצד המשך הירידה בכמות הגשמים, מחייבים ניהול יעיל של משק המים, הפרטי והמסחרי. כך לדוגמה בתחום החקלאות, שראה בשנים האחרונות עלייה בייצוא כתוצאה ממכסות מים נרחבות. אלו מאפשרות ייצוא של 80% מהתוצרת החקלאית, נתון שללא המשך מאמצי ההתייעלות, לא ניתן יהיה לעמוד בו.

אמרתו הידועה של היועץ לניהול פיטר דראקר: "אם אינך יכול למדוד את זה, אינך יכול לנהל את זה", מתאימה במיוחד למשק המים. כחלק מתהליכי הפיתוח של משק המים בארץ, כמו גם בעולם, מקודמת פריסת מערכות לקריאה וניהול מים מרחוק המבוססות על מוני מים חכמים אלחוטיים. בישראל ישנן מספר חברות הפועלות בתחום בטכנולוגיות שונות. חברת ארד, שהינה אחת החברות המובילות בעולם בתחום, פרסה רשתות חכמות לקריאת מים מרחוק, בלמעלה מ-100 רשויות בארץ.

בבסיס המערכת של ארד נמצאים מדי המים החכמים. הללו משדרים, בצורה אלחוטית, את המידע ומגוון נתונים החשובים לניהול מערך המים בתאגיד המים המקומי. האותות המשודרים נקלטים ע"י רכזות הפזורות ברחבי העיר, המעבירות את המידע על גבי הרשת הסלולרית אל מרכז המחשוב של תאגיד המים. תוכנת ניהול המידע של ארד (CITYMIND) מנהלת את המידע הנקלט, ומייצרת לתאגיד תובנות נדרשות לגבי אספקת המים.

תאגידי מים הפועלים מזה מספר שנים עם מערכות חכמות של ארד, מדווחים על שיפור ביכולות השליטה והניהול ,והכי חשוב חסכון במים.

Tagged on: